Changes

Jump to: navigation, search

AdminServers/UMSEnterprise

912 bytes removed, 10:48, 25 May 2021
no edit summary
!Remarks
|-
|Cosa formaalskodetenantId|COSA_FORMALSkolekode
|
|
|-
|Studieforløb -> Uddannelsesstruktur -> Uddannelsesaktivitet -> Aktivitets gruppekodedepartmentCode|EducationDepartmentCode
|
|
|-
|Studieforløb Roles -> Departmenttitle|DepartmentAktivitet
|
|
|-
|Studieforløb RoleGroups -> Institution codetitle|SkoleKodeAktivitet
|
|
|-
|PUE FormOfEmployments -> Activity Departmenttitle|ActivityDepartmentNameEmployee_JobEmployment_Description
|
|If afdeling from PUE is null then use Aktivitetsudbud afdeling from PUE
|-
|Activity Cosa formaalskode
|
|
|You can find this in table ImportFromDBesas_Uddannelsesaktivitet column esas_cosa_formaalskode
|-
|Activity gruppekode|Activity_EducationTitles -> title|Employee_JobResponsibility_Description
|
|-
|PUE -> Activity Institution code
|AktivitetsAfdeling
|
|If afdeling from PUE is null then use Aktivitetsudbud afdeling from PUE
|-
|Studieforløb -> Aktivitetsudbud -> AktivitetsafdelingLocation name
|
|
|You can find this in table ImportFromDBesas_Afdeling column esas_navn|-|Studieforløb -> Aktivitetsudbud -> Aktivitetsafdeling code|||You can find this in table ImportFromDBesas_Afdeling column esas_institutionsnummer|-|Hold -> Department|ActivityDepartmentName||If afdeling from Hold is null then use Aktivitetsudbud afdeling from Hold|-|Hold -> Institution code|AktivitetsAfdeling||If afdeling from Hold is null then use Aktivitetsudbud afdeling from HoldNot imported
|}
2,217
edits

Navigation menu