STIL UNI Login

From UmsWiki
Jump to: navigation, search

UNI•Login er et digitalt ID for børn, unge og ansatte på institutioner, som giver adgang til nationale tjenester og en lang række pædagogiske services og online læremidler. UNI•Login kan bruges både til gratis webtjenester og til webtjenester, som institutionerne kan abonnere på. Institutionerne benytter ofte UNI•Login til adgangsstyring på lokalnet, intranet, trådløse net, skytjenester og andre webløsninger, hvor brugerne skal sikres nem adgang. UNI-Login leveres af STIL, Styrelsen for IT og Læring, der tidligere hed Uni-C.

Prerequisites

Supported administrative systems

Alle

Module requirements

UMS

Should third party be contacted

Kræver en adgang til WS17 ved STIL som skal bestilles.

http://www.stil.dk/It-og-administration/Brugere-og-adgangsstyring/Udbyder-UNILogin/UNI-Login-Eksport

Installation

UNI-C Dataprovider

Sender UNI-Login’s fra STIL

Sættes op på den enkelte template under UNI-C noden

Stilunicaccount.png

Account settings

Her bestemmes hvor man vil sende brugerne fra den pågældende template hen.

Institution number

Det institutions nummer hvor data skal sendes hen.

Write back webservice pincode

Bruges til kommunikation med elevplan hvis fraværs beskeder skal sendes til dem

Elevplan Institution number

Det elevplans institutions nummer hvor data skal sendes hen.

Elevplan keyord

SMS keyword som UMS reagerer på når det sendes ind til UMS gateway. Når det står først i Sms’en vil den blive sendt videre til elevplan. Man vil modtage en SMS fra elevplan om at den er modtaget hvis ikke man får den indenfor 30 minutter, skal man gensende Sms’en.

Company mail address for employees

Det bruges når der laves en upload af data til STIL til unilogin generering (UNILogin Upload). Man kan bestemme den adresse man har ved uddannelses institutionen. Bruges f.eks. til SDBF systemet.

Mail

Lister felterne fra students tabellen hvis man lader den stå i <Not Used> vil den automatisk bruge brugernavnet som man har i AD.

Mail Domain

Her indtaster man f.eks. inlogic.dk

Hvis ikke man vælger at indtaste noget i feltet mail domain men kun sætter mail feltet vil mail feltet skulle indeholde hele mail adressen.

UNI-Login Settings

Stiluniloginsettings.png

Use UNI-Login

Her sættes der op om denne template skal bruge UNI-Login

Force update UNI-Login

Hvis man ændrer UNI-Login skal det så slå igennem i UMS. Dette vil betyde at brugeren bliver nedlagt og en ny oprettet.

For at sende disse data til STIL skal man aktiverer en service i UMS

Dette punkt findes under settings -> services

Stilservicessetup.png

Der skal indtastes et servernavn som denne service skal kører på

Når det er indtastet vil servicen hvert 5 minut se efter om der er kommet en ny students tabel og sende nye data til STIL.

Når man har indtastet navnet og gemt skal man starte servicen ”UMS UNILogin Upload” eller genstarte serveren.

Upload af data

For at kunne uploade data som sendes til STIL skal man have et Onlinetjeneste-abonnement. Informationer om dette kan findes her.

http://www.stil.dk/It-og-administration/Brugere-og-adgangsstyring/Udbyder-UNILogin/Onlinetjenester

For at bestille skal man sende en mail til [uniloginudbyder@STIL.dk] med teksten og bestillingsformularen.

Bestillingsformular

Vi vil gerne have en konto som har adgang til WS10 upload og WS17 download af UNI-Logins. inLogic løsning.
Oplysninger
IP:
Institutions numre:

Dette findes under Modules -> UNI-Sync

Stilunisyncsetup.png

Activate UNI-Sync

Skal vi sende/hente data fra STIL

Use new webservices

Dette skal kryds skal sættes for at bruge den nye upload funktionalitet. Hvis ikke krydset sættes vil UMS bruge den gamle upload funktionalitet.

Dette punkt bliver fjernet på et senere tidspunkt.

Institution numbers

Indtast hvilke institutions numre der skal hentes fra  

Data provider settings (Onlinetjeneste-abonnement)

[null Indstillinger som skal bruges til WS10 (Sende data) og WS17 (hente data)]

http://www.stil.dk/~/media/STIL/Filer/PDF13_14/140521%20UNI%20Login%20Import%20WS10%20v31.pdf

http://www.stil.dk/~/media/STIL/Filer/Publikationer/Tekniske%20vejledninger/UNI-ogin%20Eksport%20WS17%20v1.3.pdf

                      Username

                      Brugernavn for at tilgå webservicen

                      Password

                      Kodeord for at tilgå webservicen  

Password synchronization (UNI-Sync abonnement)

For at kunne password synkroniserer med STIL skal man have et UNI-Sync abonnement. Informationer findes her

http://www.stil.dk/It-og-administration/Brugere-og-adgangsstyring/Institutioner-og-kommuner/UNISync

(Det er kun nødvendigt at sætte kryds ved punkt A3 =” Automatisk via en webservice (kræver kendskab til SOAP)”.)

                      Username

                      Brugernavn for at tilgå webservicen

                      Password

                      Kodeord for at tilgå webservicen   

Opsætning på brugeradministrationen

For at kunne hente fra STIL og sende data til STIL skal man give lov til det. Det sætter man op i https://ba.emu.dk

En vejledning for opsætningen af WS17 kan findes her.

http://www.stil.dk/~/media/STIL/Filer/PDF15/150714%2017ws%20afsend%20og%20godkend%20Dataforspoergsel%20til%20skoler.pdf

UMS vil hente alle WS10

Pakke

Man skal som minimum have adgang til en fuld eller mellem pakke. Specifikationerne for de enkelte pakker kan ses nedenunder.

Dataaftale for UNI-Login Eksport

(UNI-Login webservice ws17)

Udbydere med ws17 dataadgang kan trække nedenstående information afhængigt af den valgte pakke.

- Den fulde pakke: Alle data i skemaet - markeret                      F

- Mellem pakken: Data i skemaet, som er markeret                  M

- Den lille pakke: Data i skemaet, som er markeret                   L  

Data om ansatte, elever, værger og andre kontaktpersoner

- CPR-nummer F M
- Fornavn(e) F M L
- Efternavn F M L
- Privatadresse (Se adresseinformation) F
- Hjemmetelefon (Se telefonnummer-information) F
- Arbejdstelefon (Se telefonnummer-information) F
- Mobiltelefon (Se telefonnummer-information) F
- E-mail F M
- Fødselsdag F M
- Køn F M
- PhotoId F M
Adresseinformation:
- Om adressen er beskyttet F
- Adressens vejnavn, nr. og etage F
- Postnummer F
- By F
- Landekode F
- Land F
- Kommunekode F
- Kommunenavn F
Telefonnummer-information:
- Om telefonnummeret er beskyttet F
- Telefonnummer F
Supplerende data om elever
- Studietype (elev eller stud) F M L
- Studienummer F M L
- Elevens niveau (for grundskoleelever) F M L
- Elevens hovedgruppe (klasse) F M L
- Yderligere grupper elever er tilknyttet F M L
- Kontaktlærer F
- Kontaktperson(er)s relation (mor, far osv.) F
- Om kontaktperson(er) har forældremyndighed F
- Afdeling, bygning eller værelsesnummer på efterskoler  F M L
- ID i det lokale studieadministrative system F M L
Supplerende data om ansatte
- Ansættelsestype (lærer, tap, pæd eller gæst) F M L
- Initialer F M L
- Stilling F M L
- Afdeling, bygning eller værelsesnummer på efterskoler F M L
- Grupper medarbejderen er tilknyttet F M L
- ID i det lokale studieadministrative system F M
Data om UNI-Login for ansatte og elever
- UNI-Login brugernavn (brugerID) F M L
- Initialpassword F M
- Om inititalpassword er gældende password F M
- Brugerens navn i UNI-Login F M
- SkoleKom-navn F M
- Brugerens selvvalgte email-adresse i UNI-Login F M
- Brugerens selvvalgte mobilnummer i UNI-Login F M
Data om grupper på institutionen
- Gruppeid F M L
- Gruppenavn F M L
- Gruppetype F M L
- Niveau F M L
- Spor F M L
- Startdato F M L
- Slutdato F M L

Technical settings

17ws - forspørgsel til skoler

Log ind på ba.emu.dk – tryk dataaftaler>tryk på webservice forespørgsler

Stil1.png
Stil2.png

Indtast en skoles institutionsnummer> tryk vis > Tryk opret

Stil3.png

Set fra skolens side > klik på dataaftaler > godkend, dvs. tryk gem

Stil4.png

FAQ

Hvordan checker jeg om min IP er åbnet hos STIL?

Man kan teste adgangen via denne url:

https://ws04.infotjeneste.uni-c.dk/infotjenesteunilogin-ws/ws?WSDL

Den skulle gerne returnere et xml. Dokument – hvis i får en Access denied, så er der ikke åbnet for jeres IP. 

Hvilke CPR numre sendes til STIL (Gammel ordning)

Alle rigtige CPR numre

Alle Fiktive CPR numre begyndende med 6,7,8 eller 9 og som overholder modulus 11

Hvilke CPR numre bliver ikke sendt til STIL (Gammel ordning)

Alle CPR numre som ikke overholder modulus 11

Alle CPR numre som indeholder bogstaver 

Hvilke CPR numre sendes til STIL (Ny ordning)

Numerisk værdi der overholder modulus 11

Hvis cpr numre indeholder bogstaver opretter UMS Uni-login på baggrund af SLI id.

Hvis man skifter CPR nummer beholder man så sit UNI Login

Ja

Må der kører andre importer end den fra inLogic

Nej, det vil ødelægge automatikken med at beholde sit unilogin hvis man skifter CPR.

Kan man få generet UNI-Login’s med det samme

Ikke helt, men næsten.

Det kræver 2 kørsler af GetStudents med en upload af data imellem (UNILogin Upload servicen skal have kørt). Inden man kører anden kørsel af GetStudents skal STIL have haft nok tid til at lægge data fra deres back end miljø ud til de webservice’s hvor man henter data. En tommel finger regel kunne være 20-30 minutter.

Hvordan nulstiller jeg common secret (udregnes ved første synkronisering)

Åbner den tabel der hedder PasswordSyncGeneralSettings og sletter indholdet af kollonen UniCCommonSecret

Skal Easy-C jobs slåes fra (C001 og C002)

Ja de må ikke køre sammen med vores

Skal LUDUS jobs slåes fra

Ja kun upload man kan stadig download til ludus

Error fra stil på uni-sync/password sync

11/5/2018 11:05:01 AM - (ChangeUNI_CPassword) Change password for user - XXX0016 Error = 'ClientIP=87.54.38.xxx', 'AdpCommkeyStatus=2', 'checkCryptParam: md5sumNotEqual', 'BadAuth', 'ul-front-db-prod1', 'ul-wls-db-prod6', '2 ms'

Error rettes ved at nulstille UniCCommonSecret i SQL database. (update PasswordSyncGeneralSettingsset UniCCommonSecret = '')

Efter nulstilling af UniCCommonSecret, skal passwordsync jobbet køre igen.