AdminServers/TabulexTea

From UmsWiki
Jump to: navigation, search

Requirements

Opsætning af Tabulex Ekstrakt

Dette er nødvendigt før UMS kan trække data fra de CSV filer som ekstrakt programmet generere.

Opsætning på hjemmesiden https://ekstrakt.tabulex.net/Login/

Her vises kørende data træk

Getstudentstabulexdata.png

Klik på Udtræk Inlogic kommune

Getstudentskommune.png

Opsætning for Inlogic Personale

Klient, mail og stien til txt filen i det her tilfælde vores server hvor Tabulex Ekstrakt er installeret. Det kan også være en unic sti f.eks. \\server\inlogic$

Herefter laves der en kørsel plan og tidspunkt hvor trækket udføres.

Getstudentsplantidspunkt.png

Filerne som eksporteres skal hedde

elev.txt

elev-valgfag.txt

personale.txt

personale-hold.txt

Hvis de ikke alle er der eller ikke hedder som beskrevet vil UMS ikke kunne importerer data.

Connection

AdminServer TabulexTea.jpg

Filepath

The Windows UNC path to where the files are located.

If you decide to make you own files then the files must be in this format Tabulex

Export settings